Phần 42 mp3 -Tổng Hợp Bài Giảng Của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

718

Share

×

Tổng Hợp Bài Giảng Của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh 42

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.
.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.