Mục sư Huỳnh Quốc Khánh mp3 – Thu và chi tiền của theo ý Chúa

237

Tải về file mp3 >>

Thu và chi tiền của theo ý Chúa – Mục sư Huỳnh Quốc KhánhTổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.