Ngợi khen thờ phượng 02

2808

Ngợi khen thờ phượng 02

Tải về file zip:
Ngợi khen thờ phượng 02

Tải về:
Jesus con suy ton Ngai.mp3
Lua phuc hung.mp3
Maranatha.mp3
Moi su suy ton thuoc vua.mp3
Phuc hung.mp3
Su mang.mp3
Than Linh cua Chua.mp3
Xin than linh den.mp3
Yeu ngai hon ca moi dieu.mp3
Hosana.mp3
In Jesus Name.mp3
One Way.mp3
You Alone I Praise.mp3

 

 

✞ Địa chỉ Hội Thánh VBC Houston - Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

➜ Sunday at 9AM & 11AM
➜ 6100 Ridgemont St.
Houston, TX 77087 - Hoa Ky
☏ Điện thoại: +1 713-645-7766

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.