Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Làm Thể Nào Để Có Ý Nghĩa Trong Mọi Hoàn Cảnh

234

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Làm Thể Nào Để Có Ý Nghĩa Trong Mọi Hoàn Cảnh
Loại bài: Một chút ngôn ngoan

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng, sáng lập viên của Hội Thánh VBC Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Liên lạc với Ms Huỳnh Quốc Khánh:
Điện thoại: 001 713 645 7766
Mail: pastorkhanh@vbcweb.org
Facebook: https://www.facebook.com/pastorkhanh
Page facebook: VBCHOUSTON
Website: vbchouston.com

.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.