Mục sư Huỳnh Quốc Khánh mp3 – Khao khát sự hiện của Chúa

320

Tải về file mp3 >>

Khao khát sự hiện của Chúa – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh Audio



Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.