Đại Hội Phục Hưng 2019 – Đau Buồn, Mất Mát và Hy Vọng

192


Đại Hội Phục Hưng 2019 – Đau Buồn, Mất Mát và Hy Vọng
Diển giả: Pastor Don Mcdonell
Chủ đề: Sự Hiện Diện

Hội Thánh VBC Houston – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh



Tổng thống Donald Trump cấm tiên tri giả TB Joshua bước chân tới Mỹ



" Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đối phó với nhà tiên tri giả da đen đó. Anh ấy sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng"


.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.