Chuẩn Bị Cho Việc Kế Tiếp – Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

62

Chuẩn Bị Cho Việc Kế Tiếp
– Mục sư Huỳnh Quốc Khánh

Hỗ trợ qua facebook: Tong Vo:
https://www.facebook.com/tongvovn
.... ❤ Dâng hiến cho công việc Chúa.