Xin Cầu Nguyện Cho Em Tiêu Đức Trọng Bị Xe Tải Tông Chết

198

Xin Cầu Nguyện Cho Em Tiêu Đức Trọng Bị Xe Tải Tông Chết

Tôi là vợ của Trọng tên Thi. Xin mọi người rủ lòng thương yêu gia đình tôi mà cầu nguyện cho chồng tôi là Tiêu Đức Trọng đang bị tai nạn chết. Nhưng lấy đức tin tôi tin chồng tôi sẽ từ cõi chết sống lại trong Danh Chúa Giê Xu. Ngài khiến kẻ chết sống lại. Kính xin mọi người cầu thay cho chồng tôi vì lời hứa với khải tượng Chúa Ngài đã hứa thì tôi tin Chúa sẽ cứu chồng tôi.

_ Vợ chồng của em Trọng là con cái Chúa ở Sa Đéc – Đồng Tháp, làm đậu hủ giao các chợ. Sáng sớm ngày 09 – 03 -2017 trong lúc đi giao đậu hủ anh bị xe tải tông chết.

Xin con cái Chúa bày tỏ lòng thương bằng cách cầu thay cho Trọng, xin Chúa Ngài khiến Trọng sống lại.

Facebook của em Trọng:
https://www.facebook.com/puskinsadec

Xin cám ơn rất nhiều

Tieu Trong

Tieu Duc Trong Bi Tai Nan Chet 01

Tieu Duc Trong Bi Tai Nan Chet 02

Tieu Duc Trong Bi Tai Nan Chet 03