Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Bạn Nghĩ Mình Là Ai – Đại Sứ Nước Trời

301

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh – Bạn Nghĩ Mình Là Ai – Đại Sứ Nước Trời

Mục sư Huỳnh Quốc Khánh là Mục Sư Trưởng , sáng lập viên của Hội Thánh Báp Tít Việt Nam tại Houston, Texas. Ngoài việc chăn dắt khoảng hơn 500 tín đồ, ông cũng tham gia vào việc lãnh đạo và cố vấn cho một số mục vụ trong thành phố, như Union Baptist Association, Mission Houston and Somebody Cares Houston.

Tải về 500 bài giảng Mp3 của Mục sư Huỳnh Quốc Khánh:

http://nguonsusong.us/download-500-bai-giang-mp3-cua-muc-su-huynh-quoc-khanh.html