DVD Karaoke- 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam

54

100 nam tin lanh den vn - DVD karaoke

DVD Karaoke- 100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam

Nhạc và Lời: Trần Văn Trọng
_ Nguyễn Thành Toàn
_ Nguyễn Duy Trung

Hòa âm: Quang Đạt – Davit Dong
Thực hiện Karaoke: Hồng Sơn

Liên hệ mua DVD, CD
Qua email: [email protected]
Qua điện thoại: (201) 489-3133

Qua bưu điện:
Trong Van Tran
256 Main Street
Hackensack, NJ 07601
USA